image
Gel estradiolu

Estradiol Besins

Active substance:

 Estradiolum (jako estradiolum hemihydricum) 0,75 mg/ dávka

Popis přípravku:

Čirý nebo mírně zakalený gel

 

Indikace:

Přípravek Estradiol Besins je indikován u postmenopauzálních žen jako:

  • Substituční hormonální terapie (HRT) symptomů nedostatku estrogenů (u žen, které měly poslední menstruaci nejméně před 6 měsíci).
  • Prevence osteoporózy u postmenopauzálních žen s vysokým rizikem budoucích fraktur, které netolerují nebo mají kontraindikovánu jinou preventivní léčbu osteoporózy.Zkušenosti s léčbou žen starších 65 let jsou omezené.

 

Způsob výdeje a hrazení přípravku:

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. Přípravek je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním tohoto přípravku se seznamte s úplným Souhrnem údajů o přípravku.

Další informace

Estradiol Besins – souhrn údajů o přípravku

Estradiol Besins – příbalová informace