Farmakovigilance

Bezpečnost našich léčiv a zdraví pacientů je pro nás první prioritou

Pokud by jste chtěli nahlásit nežádoucí účinek v souvislosti s léčivým přípravkem Besins Healthcare, obraťe se prosím na náš tým pro farmakovigilanci.

image
arrow

Hlášení nežádoucích účinků

Farmakovigilance (hlášení nežádoucích účinků) se zabývá sledováním bezpečnosti léčivých přípravků s cílem zajistit jejich bezpečné, správné a efektivní používání. I přes intenzivní výzkumy, realizované množství klinických studií a další složité procesy předcházející uvedení přípravku na trh a jeho užívání pacienty se může stát, že užití přípravku vyvolá tzv. nežádoucí reakci.

V případě, že byste chtěl/-a nahlásit podezření na nežádoucí účinek některého z našich léčivých přípravků, můžete tak učinit zasláním emailu na adresu info@4lifepharma.eu nebo telefonickí + 420 603 45 00 45. Zasláním emailu poskytujete souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů. Pro bližší informace klikněte na tento odkaz.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivých přípravků.