image
Gel estradiolu

Oestrogel

Účinná látka:

Estradiolum ( jako Estradiolum hemihydricum) 60 mg ve 100 g gelu.

Popis přípravku:

Bezbarvý průsvitný gel s charakteristickou lihovou vůní.

 

Indikace:

• Substituční terapie při nedostatku estrogenů a s tím spojených projevů, zejména po přirozené nebo uměle vyvolané menopauze, jako jsou např. vazomotorické příznaky (návaly horka, noční pocení), trofické poruchy pohlavních orgánů (vulvovaginální atrofie, dyspareunie, inkontinence moči) a psychologických projevech (poruchy spánku, astenie, apod.).
• Prevence osteoporózy u postmenopauzálních žen s vysokým rizikem budoucích fraktur, které netolerují nebo mají kontraindikovánu jinou preventivní léčbu osteoporózy.

Zkušenosti s léčbou žen starších 65 let jsou omezené.

 

Způsob výdeje a hrazení přípravku:

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění


Další informace

OESTROGEL – souhrn údajů o přípravku
OESTROGEL – příbalová informace